Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (OPF) je jednou ze tří fakult Slezské univerzity v Opavě (SU). Vznikla v roce 1991 současně s ustanovením veřejné vysoké školy SU za spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně. Od akademického roku 1993/1994 probíhá výuka i v navazujícím magisterském stupni studia. Na fakultě je rovněž možné absolvovat doktorský studijní program (dříve postgraduální studium).

 

Fakulta v současnosti nabízí tříleté bakalářské studium (Bc.) ve třech studijních programech, v nichž je realizována výuka ve studijních oborech. Na fakultě se též vyučují tři dvouleté navazující magisterské studijní programy (Ing.), které jsou taktéž konkretizovány v jednotlivých studijních oborech. V jednom studijním programu lze absolvovat také čtyřletý doktorský studijní program (Ph.D.), ten je zaměřený především na samostatnou vědeckou činnost, resp. pedagogickou činnost.

Vedení fakulty

Logo OPF
Logo OPF
Děkan prof. Ing. Daniel Stavárek Ph.D.
Proděkan doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň Ph.D.
Proděkan doc. Ing. Maria Lebiedzik Ph.D.
Proděkan doc. Mgr. Petr Suchánek Ph.D.
Proděkan RNDr. Ing. Roman Šperka Ph.D.
Předsedkyně AS Ing. Ivana Koštuříková Ph.D.
Tajemnice Ing. Miroslava Šromková

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Obchodn%C4%9B_podnikatelsk%C3%A1_fakulta_Slezsk%C3%A9_univerzity


Navštivte také náš obchod s daty, blog a nabídku nezpracovaných dat.